Niemieckie media o polskiej gospodarce

Niemieckie media zauważają, że polska gospodarka okazała się bardzo odporna na koronakryzys. Dlaczego polska gospodarka wykazała się tak dużą odpornością?

… Ten eksport świadczy o tym, że przedsiębiorstwa polskie produkowały jeszcze więcej niż w okresie przed pandemią. Szczególny przyrost tego eksportu widzimy do Niemiec …

bardzo istotna jest również – z czym nie mieliśmy do czynienia w krajach zachodnich – współpraca rządu, Banku Centralnego, banków, przedsiębiorstw i dużych spółek państwowych oraz jednocześnie nasza własna waluta. To wszystko w krajach na Zachodzie nie działało. Tamtejsze instytucje nie mają takich powiązań kooperacyjnych, w związku z tym ich funkcjonowanie było asynchroniczne. W zakresie makroekonomicznym było to niezwykle ważne. To również spowodowało, że nasz dług do PKB niewiele wzrósł – zaledwie o 8 pkt. proc., podczas gdy w innych krajach wzrósł on o 15-20, 30, a nawet 50 czy 60 proc. i jest on często tam dwa, trzy razy wyższy niż u nas.

NASZ WYWIAD. Prof. Krysiak: Niemcy mają apetyt na Trójmorze. Widzą, że to będzie potęga. Nie można dać im się ograć (wpolityce.pl)

Rewolucja cyfrowa… co nam niesie?

KLASA ŚREDNIA będzie wyparta przez sztuczną inteligencję, a tylko/głównie klasa średnia potrzebuje demokracji… wniosek??, demokracja nie jest/nie będzie potrzebna, zostaną klasa wyższa – BOGACI i klasa niższa. Pierwsi jej nie potrzebują drudzy nie potrafią z niej korzystać.

Czy już tego nie doświadczamy??

Inspirowane

Andrzej Zybertowicz. Przyszłość? Zostaną kapitaliści, najbardziej utalentowani i prekariat – Plus Minus – rp.pl

Jestem widzę słyszę

Mój Boże, popatrzcie i posłuchajcie, Grodzki otwiera nam oczy, ten szlachetny mąż senatu przedstawia nam fakty: w Polsce jest dyktatura, zamordyzm, brak wolności słowa w mediach, niewolne(powolne ?) sądy, służba zdrowia nie działa, tylko “róbtacochceta” ją ratuje, niespotykana brutalność policji…, Pan Putin i Pan Łukaszenka to są Pikusie podług faszyzującego kaczyńskiego

Co to będzie? Ja się boję, nie wiem Co robić?? W rozpaczy mam myśl – może trzeba *********** z Grodzkim na próbę (bez możliwości powrotu) na jakąś manifestację na Białoruś, albo do Paryża, żeby dowieść czarno na czerwonym o brutalności naszej reżimowej Policji, Grodzki nasz mąż senatu być może mógłby dzielić się swoją wiedzą i kontynuować swoje (.) doświadczenia w białoruskiej służbie zdrowia (jak nasz wybitny polityk Pan Nowak na Ukrainie) albo chociaż wkręcić się do polityki i móc przestrzegać Łukaszenkę przed polskimi błędami.

Anonim