Niemieckie media o polskiej gospodarce

Niemieckie media zauważają, że polska gospodarka okazała się bardzo odporna na koronakryzys. Dlaczego polska gospodarka wykazała się tak dużą odpornością?

… Ten eksport świadczy o tym, że przedsiębiorstwa polskie produkowały jeszcze więcej niż w okresie przed pandemią. Szczególny przyrost tego eksportu widzimy do Niemiec …

bardzo istotna jest również – z czym nie mieliśmy do czynienia w krajach zachodnich – współpraca rządu, Banku Centralnego, banków, przedsiębiorstw i dużych spółek państwowych oraz jednocześnie nasza własna waluta. To wszystko w krajach na Zachodzie nie działało. Tamtejsze instytucje nie mają takich powiązań kooperacyjnych, w związku z tym ich funkcjonowanie było asynchroniczne. W zakresie makroekonomicznym było to niezwykle ważne. To również spowodowało, że nasz dług do PKB niewiele wzrósł – zaledwie o 8 pkt. proc., podczas gdy w innych krajach wzrósł on o 15-20, 30, a nawet 50 czy 60 proc. i jest on często tam dwa, trzy razy wyższy niż u nas.

NASZ WYWIAD. Prof. Krysiak: Niemcy mają apetyt na Trójmorze. Widzą, że to będzie potęga. Nie można dać im się ograć (wpolityce.pl)