Kiedy Tusk kłamie? Kiedy otwiera usta, tak ludzie mówią …