Tak po rusku, wypili, i hacieli pogawarit, haraszo AGRO UNIA

* agrounia stworzona po to żeby bronić przed polskim chłopem 150 tys. ha dzierżawionych przez 30 spółek