RWĄ SIĘ LEWACY DO PRACY*

Chodzi o to, żeby to, co wydaje się nieprzekraczalnym tabu,  co jest zabronione,  co jest nie do pomyślenia, żeby to stało się jak najbardziej do pomyślenia, potem oswojenia, zostało uznane za racjonalne, zyskało popularność, a na końcu, aby stało się częścią obowiązującego prawa.

… Parlament Europejski już ogłosił UE “strefą wolności LGBTQI” – strefą w której seksualność mniejszości ma charakter priorytetowy, afirmacyjny i uprzywilejowany.

      I pamiętajmy , To nie my lewacy jesteśmy  dyskryminowani, tylko MY dyskryminujemy… i to jest jedyna akceptowana, a wręcz pochwalana forma dyskryminacji
Zrywajmy  KAJDANY kultury, tradycji, autorytetu, rodziny, pozycji ojca i matki, małżeństwa, religii, Kościoła, moralności, władzy, prawa, prawdy, dobra i zła, racjonalności, wiedzy, tożsamości, osobowości, miłości, przyjaźni, wierności, honoru, współczucia.  Przecież już ponad 10 lat temu, słowa niemile widziane lub całkowicie wycofane to: prawda, miłość, miłosierdzie, mąż, żona, małżonkowie, rodzice, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, osoba, rodzina, wspólnota, serce, sumienie, rozum, inteligencja, wola, komplementarność, tożsamość, dziewictwo, czystość, skromność, szczęście, przyzwoitość, wzrost, radość, nadzieja, wiara, dobro, zło, grzech, cierpienie, ofiara, dar, służba, wspólne dobro, moralność, prawo, natura, dogmat, tajemnica, znaczenie.
Usuwajmy  niewygodne  słowa  i zastępujmy  je  nowymi, o neutralnym znaczeniu…  Stare pojęcia wypełniamy  nową treścią, tak by bez konieczności zmiany prawa można było realizować nowe cele….
Pamiętajmy  Rządy poszczególnych krajów nie mają  wiele do powiedzenia. Przewrotu dokonają  organizacje, “których nikt nie wybierał”…
Kneblujmy większość przywilejami mniejszości.

rak politycznej poprawności sparaliżuje suwerenność i wolność. W poprawnym politycznie świecie niepotrzebna  jest  prawda. W zamian mamy równościową ideologię i surową cenzurę, które odrywają poznanie od rzeczywistości

Wybrane z W POLITYCE, SIECI

Ps;
Ideologa poznasz po tym że nie potrafi odpowiedzieć na konkretne pytanie… ideologia zawsze, kiedy ma się zderzyć z nauką, konkretami, argumentami, pokazuje już tylko złość i niemoc…

 *bądźmy za, po co nam starcy, nie chcemy pracować na ich emerytury i leczenie, eutanazja, a dzisiaj dla nas sex każdego z każdym, wolność od wszystkiego i do wszystkiego