Przejęcie Polska Press przez PKN Orlen

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego. (Polacy przejmują niemieckie media w Polsce)

RPO – Bodnar chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia sprawy… (media w Polsce dalej powinny być niemieckie)

Jedyny możliwy komentarz to arabskie przysłowie – psy szczekają a KARAWANA JEDZIE DALEJ

 „Naszą powinnością nie jest pełnienie urzędu sędziego sprawiedliwości, lecz robienie polityki dla Niemiec” –  Otto von Bismarcka , chyba przewodnik Adasia  Bodnara.