Praworządność

… forsowana przez UE praworządność nie ma nic wspólnego z rządami prawa, a cała narzucana Polsce i Węgrom koncepcja jest niczym innym, jak tylko politycznym narzędziem do wymuszenia na tych dwóch krajach przyjęcia imigrantów, propagandy LGBT i aborcji …