Prezydent R.P. pyta:  Jak to się stało, że Prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych, przez 2 miesiące nie został poinformowany o tym zdarzeniu? *

*aresztowanie żołnierzy broniących polskich granic