KONTROLERzy  Ruchu  Powietrznego zarabiają  40.000 do 100.000 zł /miesięcznie …. chcą 2 razy tyle, albo wyłączą cywilne lotnictwo NAD POLSKĄ, dzisiaj w trakcie DNIPUTINA  ciekawe ciekawe … haraszo/zergut