Wiedzą że jest wojna, benzyna po 8 zł, że 1,3mln przybyłych do Polski uchodźców wojennych otrzymujących od nas pomoc ….

Oto lista prawdziwych polaków, lewaków, postkomuchów, zielonych, itp maści, głosująca w Unii za NAŁOŻENIEM SANKCJI FINANSOWYCH NA POLSKĘ:

Głosowali    ZA NAŁOŻENIEM SANKCJI NA POLSKĘ   lub wstrzymali się od głosu

Marek Belka
(Socjaliści i Demokraci)
Jarosław Duda
(Europejska Partia Ludowa)
Tomasz Frankowski
(Europejska Partia Ludowa)
Leszek Miller
(Socjaliści i Demokraci)
Robert Biedroń
(Socjaliści i Demokraci)
Magdalena Adamowicz
(Europejska Partia Ludowa)
Jerzy Buzek
(Europejska Partia Ludowa)
Jarosław Kalinowski
(Europejska Partia Ludowa)
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(Odnowić Europę)
Sylwia Spurek 
(Zieloni)
Bartosz Arłukowicz 
(Europejska Partia Ludowa)
Włodzimierz Cimoszewicz
(Socjaliści i Demokraci)
Łukasz Kohut
(Socjaliści i Demokraci)
Andrzej Halicki
(Europejska Partia Ludowa)
Ewa Kopacz
(Europejska Partia Ludowa)
Janusz Lewandowski
(Europejska Partia Ludowa)
Elżbieta Łukaciejewska 
(Europejska Partia Ludowa)
Janina Ochojska
(Europejska Partia Ludowa)
Jan Olbrycht
(Europejska Partia Ludowa)
Radosław Sikorski
(Europejska Partia Ludowa)