..przypomnę, że te środki są środkami, które musimy spłacić. To nie jest tak, że one są za darmo, a ich łączna kwota to ok. 250 mld zł. Jeżeli spojrzymy na skalę tarcz antycovidowych, to jest podobna kwota. Czyli nasze państwo było stać na obronę gospodarki przed pandemią w tej kwocie i gdyby doszło do tego, że mielibyśmy ich nie otrzymywać, to też nie będzie katastrofy.

Tusku  o blokowanych przez Unię  środkach dla polski …