…To nie byli górnicy, których trzeba gazem i tarczami rozpędzać

Mamy to szczęście, że od czasu do czasu, ludzie tacy jak pani Nowacka się zapominają i mówią prawdę, pokazując kim tak naprawdę są. A są pełni frazesów o tolerancji, szacunku i empatii, a w istocie, to źli ludzie, pełni pogardy i zakłamania

Wybrane z przewodniczący  SOLIDARNOŚCI  Piotr Duda