Olecko

Szanowny Pan Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko Mazurski
Olsztyn

PROŚBA o INTERWENCJĘ

Uprzejmie proszę o rozpoznanie pod względem prawnym i społecznym (bezpieczeństwo) przedstawionej przeze mnie poniżej zaistniałej sytuacji w nowo powstałym Centrum Handlowym ARKADIA PARK w Olecku wybudowanym przez firmę ARKA BUD Sp. z o.o. i jej firmy córki.

Wybudowane centrum ma bardzo niebezpieczne rozwiązanie komunikacyjne wjazd/wyjazd, niebezpieczne zarówno dla pojazdów zaopatrzenia w/w centrum, jak i uczestników ruchu kołowego i pieszego przyległego marketu KAUFLAND.

Szczególnie niebezpieczne dla odwiedzających, centrum Arkadia Park zmotoryzowanych, bo pieszych istniejące rozwiązanie komunikacyjne w ogóle nie uwzględnia.

Czy dla projektującego, budującego i innych uczestników realizacji Centrum, dzieci, osoby starsze i inwalidzi nie byli brani pod uwagę??, z jakiego powodu??, może warto zadać to pytanie?, wygląda że najważniejsze celem było uzyskanie MAX powierzchni handlowej??

Istniejące a wcześniej zaprojektowane, wykonane i odebrane do użytkowania rozwiązanie nie uwzględnia żadnych standardów zwykle przyjętych i stosowanych w podobnych rozwiązaniach (choćby w Park Handlowy także wybudowanym w Olecku).

Komunikacja z “Arkadia Park”, jak na załączonych zdjęciach, to najniebezpieczniejsze komunikacyjnie miejsce w Olecku.

Nasuwa się pytania jak do tego doszło, kto dopuścił do realizacji takiego rozwiązania komunikacyjnego, takich pytań w Olecku można zadać więcej, sztandarowe to – dlaczego kilka lat temu lokalna władza przy budowie obwodnicy Olecka zgodziła się na wybudowanie wiaduktu nad obwodnicą nie tam gdzie był KONIECZNY???. musiało upłynąć wiele lat i zginąć wiele osób, żeby BEZPIECZEŃSTWO na obwodnicy zostało przywrócone poprzez budowę ronda, ALE słynny NICZYJ WIADUKT pozostał świadectwem … .

Zwykle czytamy, słyszymy o “patodeweloperach”, a w Olecku mamy z tym styczność, i widzimy że patodeweloper “może więcej”???

W trakcie realizacji inwestycji były wydawane decyzje zamienne, warto je przeanalizować .

Szanowny Panie Wojewodo.

Bardzo uprzejmie proszę o podjęcie/zbadanie przedstawionego problemu.

Olecko to bardzo ładne miasteczko i ma normalnych deweloperów realizujących swój biznes z poszanowaniem mieszkańców.

Zaistniała patologiczna sytuacja w centrum Arkadia Park wymaga podjęcia przez Władzę lokalną radykalnych kroków, a nic się nie dzieje, czy według lokalnej władzy tak ma zostać?

ISTNIEJE ZAGROŻENIE ŻYCIA ! KTO BĘDZIE ZA TO ODPOWIADAŁ??

A może inwestor/właściciel powinien:

  1. zrealizować w innym miejscu bezpieczny dla klientów ciąg komunikacyjny?
  2. albo zlikwidować część sklepu ROSSMANN bezpośrednio przylegającego do wjazdu co pozwoli poszerzyć wjazd/ciąg komunikacyjny ?
  3. albo zlikwidować/wykupić istniejącą przyległą “Zieloną Myjnię” co pozwoli (jak pkt. powyżej) poszerzyć wjazd/ciąg komunikacyjny?
  4. albo może należy zamknąć zupełnie niepotrzebnie (biorąc pod uwagę lokalnych drobnych sklepikarzy – patrz puste lokale w centrum miasteczka Olecko) wybudowane centrum Arkadia Park???

Pozostaje z Szacunkiem i nadzieją na Pana interwencję.

Do wiadomości: Burmistrz Olecka, Starostwo Powiatowe, Arka Bud

Kontakt: piotr@sympatycypisolecko.pl