Głosuję na Krzysztofa Bosaka dlatego że

Jako Prezydent tylko on daje mi gwarancję że odczepimy się od Ameryki i będziemy w dobrosąsiedzkich, przyjaznych stosunkach z Rosją, przecież to proste Niemcy i Rosja to nasi sąsiedzi. Bosak już jest widoczny w rosyjskich mediach, on potrafi rozegrać Putina i Merkel dla naszych korzyści, on na pewno wie jak tego dokonać, on wie że sąsiedzi zawsze służą pomocą, i jeszcze jedno – nikt nie będzie nikomu zmniejszał emerytur.

On ze swoim otoczeniem, szczególne Grzegorzem Braunem, wybitnym umysłem, krasomówcą i erudytą przybliży nas do Wielkiej Rosji z jej wielkim ukochanym przez naród Rosyjski Władimirem Władimirowiczem Putinem.