PROSTE..

Życzyłbym sobie i marzył, żeby Siły Zbrojne RP, Wojsko Polskie miało taką odporność, żeby za trzy lata Rosja się bała, a Francuzi i Niemcy nie byli do niczego potrzebni. To jest bardzo proste, do czego się sprowadza posiadanie siły zbrojnej, nowoczesnej, silnej, sprawnej, która jest instrumentem polityki państwa. Czego życzę RP

– powiedział na antenie radia Wnet dr Jacek Bartosiak.

Parlament Europejski

jest to instytucja, z punktu widzenia zasad demokratycznych i parlamentarnych absurdalna. Ideą parlamentaryzmu jest to, że posłowie są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami. W Parlamencie Europejskim mamy 751 posłów. 52 deputowanych jest z Polski. To oznacza, że niemal siedmiuset posłów decyduje o sprawach Polski bez żadnej odpowiedzialności przed polskimi wyborcami. Oni mogą robić co chcą, bo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To kompletnie niedorzeczne. Parlament Europejski jest absurdalną instytucją, która w ogóle nie powinna istnieć, a na pewno w takiej formie.            

Wybrane z NASZ WYWIAD. Dlaczego UE zajmuje się sprawami LGBT a nie pandemią? Prof. Legutko nie ma wątpliwości: “Błędy są poważne” (wpolityce.pl)

RWĄ SIĘ LEWACY DO PRACY*

Chodzi o to, żeby to, co wydaje się nieprzekraczalnym tabu,  co jest zabronione,  co jest nie do pomyślenia, żeby to stało się jak najbardziej do pomyślenia, potem oswojenia, zostało uznane za racjonalne, zyskało popularność, a na końcu, aby stało się częścią obowiązującego prawa.

… Parlament Europejski już ogłosił UE “strefą wolności LGBTQI” – strefą w której seksualność mniejszości ma charakter priorytetowy, afirmacyjny i uprzywilejowany.

      I pamiętajmy , To nie my lewacy jesteśmy  dyskryminowani, tylko MY dyskryminujemy… i to jest jedyna akceptowana, a wręcz pochwalana forma dyskryminacji
Zrywajmy  KAJDANY kultury, tradycji, autorytetu, rodziny, pozycji ojca i matki, małżeństwa, religii, Kościoła, moralności, władzy, prawa, prawdy, dobra i zła, racjonalności, wiedzy, tożsamości, osobowości, miłości, przyjaźni, wierności, honoru, współczucia.  Przecież już ponad 10 lat temu, słowa niemile widziane lub całkowicie wycofane to: prawda, miłość, miłosierdzie, mąż, żona, małżonkowie, rodzice, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, osoba, rodzina, wspólnota, serce, sumienie, rozum, inteligencja, wola, komplementarność, tożsamość, dziewictwo, czystość, skromność, szczęście, przyzwoitość, wzrost, radość, nadzieja, wiara, dobro, zło, grzech, cierpienie, ofiara, dar, służba, wspólne dobro, moralność, prawo, natura, dogmat, tajemnica, znaczenie.
Usuwajmy  niewygodne  słowa  i zastępujmy  je  nowymi, o neutralnym znaczeniu…  Stare pojęcia wypełniamy  nową treścią, tak by bez konieczności zmiany prawa można było realizować nowe cele….
Pamiętajmy  Rządy poszczególnych krajów nie mają  wiele do powiedzenia. Przewrotu dokonają  organizacje, “których nikt nie wybierał”…
Kneblujmy większość przywilejami mniejszości.

rak politycznej poprawności sparaliżuje suwerenność i wolność. W poprawnym politycznie świecie niepotrzebna  jest  prawda. W zamian mamy równościową ideologię i surową cenzurę, które odrywają poznanie od rzeczywistości

Wybrane z W POLITYCE, SIECI

Ps;
Ideologa poznasz po tym że nie potrafi odpowiedzieć na konkretne pytanie… ideologia zawsze, kiedy ma się zderzyć z nauką, konkretami, argumentami, pokazuje już tylko złość i niemoc…

 *bądźmy za, po co nam starcy, nie chcemy pracować na ich emerytury i leczenie, eutanazja, a dzisiaj dla nas sex każdego z każdym, wolność od wszystkiego i do wszystkiego

Przejęcie Polska Press przez PKN Orlen

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego. (Polacy przejmują niemieckie media w Polsce)

RPO – Bodnar chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia sprawy… (media w Polsce dalej powinny być niemieckie)

Jedyny możliwy komentarz to arabskie przysłowie – psy szczekają a KARAWANA JEDZIE DALEJ

 „Naszą powinnością nie jest pełnienie urzędu sędziego sprawiedliwości, lecz robienie polityki dla Niemiec” –  Otto von Bismarcka , chyba przewodnik Adasia  Bodnara.

Niemieckie media o polskiej gospodarce

Niemieckie media zauważają, że polska gospodarka okazała się bardzo odporna na koronakryzys. Dlaczego polska gospodarka wykazała się tak dużą odpornością?

… Ten eksport świadczy o tym, że przedsiębiorstwa polskie produkowały jeszcze więcej niż w okresie przed pandemią. Szczególny przyrost tego eksportu widzimy do Niemiec …

bardzo istotna jest również – z czym nie mieliśmy do czynienia w krajach zachodnich – współpraca rządu, Banku Centralnego, banków, przedsiębiorstw i dużych spółek państwowych oraz jednocześnie nasza własna waluta. To wszystko w krajach na Zachodzie nie działało. Tamtejsze instytucje nie mają takich powiązań kooperacyjnych, w związku z tym ich funkcjonowanie było asynchroniczne. W zakresie makroekonomicznym było to niezwykle ważne. To również spowodowało, że nasz dług do PKB niewiele wzrósł – zaledwie o 8 pkt. proc., podczas gdy w innych krajach wzrósł on o 15-20, 30, a nawet 50 czy 60 proc. i jest on często tam dwa, trzy razy wyższy niż u nas.

NASZ WYWIAD. Prof. Krysiak: Niemcy mają apetyt na Trójmorze. Widzą, że to będzie potęga. Nie można dać im się ograć (wpolityce.pl)

Rewolucja cyfrowa… co nam niesie?

KLASA ŚREDNIA będzie wyparta przez sztuczną inteligencję, a tylko/głównie klasa średnia potrzebuje demokracji… wniosek??, demokracja nie jest/nie będzie potrzebna, zostaną klasa wyższa – BOGACI i klasa niższa. Pierwsi jej nie potrzebują drudzy nie potrafią z niej korzystać.

Czy już tego nie doświadczamy??

Inspirowane

Andrzej Zybertowicz. Przyszłość? Zostaną kapitaliści, najbardziej utalentowani i prekariat – Plus Minus – rp.pl